Ing. Miroslava Sedláčková

jednatelka
daňový poradce číslo 1162, členem Komory daňových poradců od roku 1994
znalec pro oceňování podniků; soudní znalec v oboru ekonomika:
- odvětví ceny a odhady se specializací a oceňování pohledávek a závazků obchodních společností od roku 1998
- odvětví účetní evidence od roku 1998,
certifikovaný bilanční účetní (Bankovní institut, a.s.), certifikovaný účetní a daňový expert (Bankovní institut, a.s.).

Ing. Vojtěch Slavík
Ing. Jiří Sedláček

soudní znalec v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků, oceňování nemovitostí a v oboru stavebnictví - odvětví stavby obytné a průmyslové; certifikovaný odhadce pro oceňování podniků (CEDUK), certifikovaný odhadce majetku pro oceňování staveb a pozemků; členem Komory odhadců majetku

jednatel, daňový poradce číslo 3287, členem Komory daňových poradců od roku 1999.

Bc. David Kosař

asistent daňového poradce a soudního znalce.

firemní kontakt
Profil společnosti ve formátu HTML Profil společnosti ve formátu PDF
Hlavní stránka